HTC - Stukken ALV 2022

09 maart 2022


Beste allen,

Zoals beloofd ontvangen jullie hierbij de stukken van de ALV die komende maandag plaatsvindt. Het zijn veel stukken, in verband met het voornemen de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. 

Hierbij deel 1, met de volgende stukken:

 • ALV stukken, algemeen
 • ALV stukken, financieel
  • Resultatenrekening
  • Balans
  • Toelichting balans
  • Kasstroom overzicht
  • Toelichting activa

(zie mailbericht van 08-2-2022 of kijk op de TVHTC website https://www.tvhtc.nl/algemene_ledenvergadering_alv) *Inloggen verplicht*

Hierbij de stukken van de ALV die betrekking hebben tot het voorstel voor gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement:

 • Huidig geldende statuten en huishoudelijk reglement
 • Voorstel voor nieuwe statuten en nieuw huishoudelijk regelement

(zie mailbericht van 08-2-2022 of kijk op de TVHTC website https://www.tvhtc.nl/algemene_ledenvergadering_alv) *Inloggen verplicht*

De statuten zijn - net als vorige versies - gebaseerd op een basisversie van de KNLTB, die we specifiek gemaakt hebben voor HTC. De inhoud is echter flink anders georganiseerd dan voorheen, waardoor een versie met "tracked changes" niet mogelijk was voor ons. De belangrijkste wijzigingen zullen worden toegelicht tijdens de ALV.


We hopen jullie aanstaande maandag te zien en spreken bij de ALV. We starten om 20:00 uur, in het clubhuis.

Vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Annet Rozema

PS:
aanstaande vrijdag vindt inderdaad het jaarlijks onderhoud plaats van de banen. Dit houdt in dat er beperkte beschikbaarheid van banen is tussen 8:00 uur en 16:00 uur.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 341 3207

Address

Ten Katestraat 34
2394 TC Hazerswoude-Rijndijk

KVK-nummer

40445628