Preventief beleid HTC

Preventief beleid HTC

Gezelligheid en een goede sfeer staan bij HTC centraal. Het is voor ons belangrijk dat we een veilige tennisvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Om deze reden heeft HTC een preventief beleid opgesteld, welke bestaat uit Gedragsregels, aannamebeleid en een vertrouwenspersoon. 

Gedragsregels
De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. HTC hanteert de volgende gedragscodes:

"Gedragscodes HTC"

Aannamebeleid

Bij de aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorloopt HTC de volgende stappen:
-    Kennismakingsgesprek
-    Navragen referenties
-    Aanvragen VOG (wordt drie jaar herhaald)
-    Waar mogelijk wordt de vrijwilliger lid van de bond. Als dit niet kan, ondertekent de begeleider een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond. 
-    De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de Gedragsregels van HTC. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Om ongewenst gedrag te voorkomen heeft HTC een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon binnen HTC en de contactgegevens vindt u hier:

"Vertrouwenscontactpersoon"

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 341 3207

Adres

Ten Katestraat 34
2394 TC Hazerswoude-Rijndijk

KVK-nummer

40445628