HTC - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2024

11 februari 2024


Beste allen,

De ALV (Algemene Ledenvergadering) staat gepland op maandag 11 maart, om 20:00 uur in het clubhuis van HTC.

De agenda is als volgt:

  1. Opening / mededelingen
  2. Terugblik 2023
  3. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  4. Financieel jaarverslag 2023
  5. Kascontrole en decharge
  6. Bestuurswisselingen (nieuwe voorzitter, nieuwe secretaris)
  7. Plannen 2024

Nadat we vorig jaar goedkeuring kregen voor de aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn we naar de notaris gegaan om dit af te ronden. Echter, de notaris heeft nog een aantal aanpassingen voorgesteld die we willen overnemen. Deze aanpassingen zijn goedgekeurd door de KNLTB en worden nu voorgelegd aan de leden. Belangrijk: het is de verwachting dat de opkomst bij de ALV niet voldoende is om meteen de wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement goed te keuren. Daarom is een tweede ALV gepland op 18 maart, een tweede ALV gepland. Dit zal niet een tweede volledige ALV betreffen waarbij alle onderwerpen weer aan bod komen. 

De stukken van de ALV volgen zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, 

Annet Rozema

voorzitter

 

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 341 3207

Adres

Ten Katestraat 34
2394 TC Hazerswoude-Rijndijk

KVK-nummer

40445628